Girls Varsity Basketball · photo gallery: Mary Bitner